Motioner

Till höger ser du en lista över de motioner vi lämnade in under 2015 samt vilka som lämnade in dem.

 

Vi kommer att komplettera Betsson casino den här sidan så att ni kan läsa alla motioner, samt svaren som vi fått på dem.

 

Den här listan kommer såklart att utökas under 2016, och då kan du följa våra motioner dels här, sen vet du väl att du alltid får komma till fullmäktige och lyssna på debatterna om det är något du tycker är lite extra intressant.

 

Och har du egna idéer på motioner, men inte sitter i fullmäktgiegruppen så kan du alltid höra av dig till någon av oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken "press".

 

 

2015-03-19 Nina Lagh, Robin Kronvall

Inrättande av diagnostiskt centrum

 

2015-04-09 Nina Lagh, Måns Vilhelmsson

Inför vårdlotsar för psykiatripatienter

 

2015-04-21 Siv Godberg, Marie-Louise Ekholm

Fria preventivmedel som förebyggande hälso- och sjukvård

 

2015-04-21 Siv Godberg, Marie-Louise Ekholm

Angående den äldre människans besök på akutmottagningen

 

2015-04-21 Siv Godberg, Marie-Louise Ekhom

Kollektivcyklar som komplement i den kollektiva resan

 

2015-04-21 Allan Kruukka

Inför digitala sammanträden

 

2015-05-01 Siv Godberg, Marie-Louise Ekholm

Principer för tillsättande av utredningar då beslut inte kan fattas genast

 

2015-05-19 Nina Lagh

Digitala vårdcentraler

 

2015-10-12 Robin Kronvall

Nollvision för vårdskador

 

2015-12-22 Nina Lagh

Chattfunktion inom psykiatrin