Ledamöter och ersättare

Våra landstingspolitiker

Nina Lagh

 

Gruppledare

Oppositionsråd

Landstingsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Robin Kronvall

 

Oppositionsråd

Gruppledare i fastighet, teknik och servicenämnden

Personalutskottet

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

Allan Kruukka

 

Gruppledningen

Landstingsstyrelsen

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

NORRA VALKRETSEN

Claes Erlandsson

 

Kulturnämnden

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Anna-Lena Söderblom

 

Kollektivtrafiknämnden

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Anders Bäckström

 

Beredningen för äldre och funktionshinderfrågor

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Lars-Göran B. Karlsen

 

Vårdstyrelsen

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Erik Weiman

 

2:e vice ordförande fullmäktige

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

MELLERSTA VALKRETSEN

My Borg

 

Gruppledare kollektivtrafiknämnden

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Lennart Hedquist

 

Sjukhusstyrelsen

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Siv Godberg

 

Gruppledare kulturnämnden

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Cecilia Linder

 

Fastighet, teknik och servicenämnden

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Johan Nilsson

 

Landstingsstyrelsen

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Marie-Louise Ekholm

 

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Johan Rendel

 

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Sofia Farsiani König

 

Kulturnämnden

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Emilie Orring

 

Gruppledare vårdstyrelsen

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Stefan Olsson

 

Gruppledare sjukhusstyrelsen

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Christina Nygårdh

 

Kollektivtrafiknämnden

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Carl Johan Drott

 

Sjukhusstyrelsen

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Roger Elsborg

 

Vårdstyrelsen

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Christna Sääf

 

Beredningen för äldre och funktionshinderfrågor

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Alf Ahlstedt

 

Beredningen för barn och unga

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Liselotte Grahn Elg

 

Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

SÖDRA VALKRETSEN

Måns Vilhelmsson

 

Ledamot i landstingsstyrelsen

Gruppledningen

Närvårdsuppdrag

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Katarina Holm

 

Samordningsförbundet

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Tommy Rosenkvist

 

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Percy Westerlund

 

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Peter Book

 

Ledamot KOST

Ersättare i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Bengt-Ivar Fransson

 

Ledamot landstingsstyrelsen

Ledamot i fullmäktige

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

ÖVRIGA I GRUPPEN

Anna Wiklund

 

Revisor

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Lena Bjuhr Erngren

 

Patientnämnden

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Simone Falk

 

Kulturnämnden

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Rolf Kroon

 

Upplandsmuseet

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Martin Eriksson

 

Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration.

Landstinget i Uppsala län

 

 

 

 

Jonathan Spjuth

 

Patientnämnden

Landstinget i Uppsala län