För fullmäktigegruppen

Möten för 2016

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

Gruppmöten

(M) grupp

28. Kl 18.00

 

12+13

Budgetkonf.

14. Kl 18.00

12. Kl 18.00

19-21

Sverigemöte

9. Kl 18.00

 

15. Kl 18.00

20. Kl 18.00

18-19

Augusti-

konferens

8.

Julmiddag

Landstings-fullmäktige

 

9. Heldag

 

27. Heldag

 

20+21

Heldag

 

21. Heldag

 

30. Heldag

 

Grupp-

ledning (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lednings-

grupp (M)

15+16 heldagar

28. Kl 17.00

 

 

14. Kl 17.00

12. Kl 17.00

9. Kl 17.00

 

15. Kl 17.00

20. Kl 17.00

 

 

Landstings-

styrelse

19. Heldag

 

1. Heldag

5. Heldag

3. Heldag

31. Heldag

22. Heldag

 

6. Heldag

4. Heldag

8. Heldag

6. Heldag

Sjukhus-styrelsen

 

18.

10.

22.

26.

24.

15.

31.

27.

25.

24.

 

Vård-styrelsen

 

25.

11.

23.

20.

25.

13.

 

1.

28.

26.

23.

 

Fastighets-

nämnden

 

12.

23.

20.

24.

14.

 

1.

27.

25.

25.

 

Kollektiv-

trafik-nämnden

 

11.

8.

11.

16.

16.

 

12.

13.

14.

19.

Kultur-

nämnden

 

10.

24.

 

11.

15.

31.

22.

26.

 

13.

Hälso- och

sjukvårds-

utskottet

28. 9-12

19. 9-12

18. 9-12

18. 13-16

13. 9-12

7. 9-12

19. 9-12

22. 9-12

21. 9-12

25. 9-12

 

Personal-

utskottet

26. 9-12

22. 9-12

21. 9-12

18. 9-12

4. 9-17

13. 9-12

22. 9-12

19. 9-12

24. 9-12

21. 9-12

 

Patient-

nämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region-

förbunds-

fullmäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningen

för

jämställdhet

demokrati

integration

 

3. 13-16

 

13. heldag

2. heldag

8. 13-16

24. 13-16

 

5. 13-16

18. 13-16

 

Beredningen

barn & unga

 

4. 9-12

 

14. 9-12

2. heldag

9. 9-12

25. 9-12

 

6. 9-12

22. 9-12

 

Beredningen

äldre och

funktions-

hindrade

 

4. 13-16

 

4. 9-16

2. 9-16

7. 9-12

23. 9-12

 

7. 9-12

16. 9-12